• Monday August 10,2020

agrar

Vă explicăm la ce este agrar și la ce aspecte se referă. În plus, agricultura în istorie și ce este legea agricolă.

Lumea `` agrară '' este la fel de veche ca omenirea însăși.
  1. Ce este?

Termenul de „agrar” înseamnă tot ce ține de viața rurală și exploatarea economică rurală: plantare și cultivarea plantelor, creșterea animalelor, Colecția de fructe etc. Aceste aspecte sunt denumite în mod obișnuit agricultură .

Lumea agrară este la fel de veche ca omenirea însăși . Descoperirea agriculturii și domesticirea primelor animale sunt aspecte fundamentale ale civilizației noastre, de aceea datează din preistorie.Agricultura a fost o componentă esențială a primelor regimuri sociopolitice. Etica și a continuat să fie așa până în Evul Mediu.

Cu toate acestea, de la Revoluția industrială a secolului al XVIII-lea, modelul de productivitate umană s-a schimbat fundamental spre orașe, generând un exod masiv din regiunile agricole, ceea ce i-a condamnat la sărăcie sau latifundii.

De atunci, a fost impusă necesitatea unei reforme agrare, termen prin care este cunoscut ansamblul de măsuri politice, economice, sociale și legale care trebuie luate într-o țară sau într-o țară. regiune pentru a stimula dezvoltarea agricolă, democratizarea gradului de proprietate a terenurilor și îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor care o cultivă. Totuși, acest lucru nu a reușit să devină realitate în toate țările.

Există, de asemenea, un drept agrar, în majoritatea legilor, care include toate dispozițiile legale și legale care reglementează viața agricolă și care au în vedere modul în care O națiune decide să se ocupe formal de aceste aspecte.

Există în vedere posibilitatea unor cooperative agricole, asociații agrare, societăți agrare și alte forme similare de organizare rurală. `` Agrarul '' este, în principiu, contrar urbanului ca concept .

Vezi și: Clasa de lucru.

Articole Interesante

Criza economică

Criza economică

Vă explicăm care este o criză economică, caracteristicile acesteia și cauzele acestei faze. În plus, consecințele sale și câteva exemple. O criză economică are efecte precum recesiunea, contracția și depresia economică. Ce este o criză economică? Înțelegem prin criză economică o anumită fază a unui ciclu economic care se caracterizează prin a avea efecte negative , cum ar fi recesiunea, contracția sau depresia economică. Mica, ceea ce înseamnă

filosofează

filosofează

Vă explicăm care este filozofia ca știință și care sunt originile ei. În plus, care este actul de filozofare și care sunt ramurile filozofiei. Socrate era un filozof grec considerat unul dintre cei mai mari. Ce este Filosofia? Filosofia este acea știință care își propune să răspundă la mari întrebări care captivează omul (cum ar fi originea universului; originea omului) pentru a atinge înțelepciunea. Acesta este motivul

Sectorul primar

Sectorul primar

Vă explicăm care este sectorul primar și care sunt sectoarele cu care este finalizat. În plus, exemple din aceste activități economice. Sectorul primar este de obicei parte a economiilor țărilor în curs de dezvoltare. Care este sectorul primar? Sectorul primar este activitățile economice care sunt extrase din natură pentru elaborarea de materii prime cu obiectivul de a fi utilizate pentru consum direct. În sectoru

Spațiu geografic

Spațiu geografic

Vă explicăm ce este un spațiu geografic și care sunt componentele sale. În plus, caracteristici, exemple și modul în care sunt clasificate. Spațiul geografic include aspecte naturale și culturale. Ce este spațiul geografic? În geografie, spațiul geografic este înțeles ca modul specific în care o societate este organizată în spațiul fizic pe care îl ocupă; sau spațiului fizic însuși, odată ce a fost organizat de o societate specifică. Menționat în termeni ma

Structura ADN-ului

Structura ADN-ului

Vă explicăm care este structura ADN-ului, ce tipuri există și cum a fost descoperit. În plus, structura ARN. Structura moleculară a ADN-ului în eucariote este o dublă helix. Care este structura ADN-ului? Structura moleculară a ADN-ului (sau pur și simplu structura ADN-ului) este modul în care este compus biochimic, adică este organizarea specifică a proteinelor și biomolului. Molecule car

hembrismo

hembrismo

Vă explicăm care este feminismul, diferențele sale cu feminismul și relația cu machismul. În plus, dezbaterea pe care o ridică. Feminismul ar fi echivalentul invers al machismului. Ce este femela? Feminitatea înseamnă discriminare sexuală împotriva bărbaților de către femei . Este un neologism care este propus ca conceptul invers și opus al machismului și a cărui existență sau chiar posibilitatea reală este dezbătută în prezent. În niciun caz nu treb