• Monday August 10,2020

arendaș

Vă explicăm ce este un chiriaș, care sunt drepturile pe care le are în vedere și diferitele obligații pe care trebuie să le îndeplinească.

Un chiriaș este cel care închiriază un bun (clădire, departament, vehicul etc.).
 1. Ce este un locatar?

Chiriașul este numit figura contrară proprietarului într-un contract de închiriere sau de închiriere, adică persoana fizică sau fizică se numește jur. Acesta afirmă că dobândește drepturile de utilizare (uzufruct) de un bun determinat (mobil sau imobil), în condiții contractuale de acord reciproc și pentru un anumit timp. În schimb, see Acesta este angajamentul de a respecta plata regulată, de obicei lunară, a unei sume în timp util.

Mai simplu spus, un chiriaș este cel care închiriază ceva: o clădire, un apartament, un birou, un vehicul etc. și dobândește prin contract dreptul de utilizare al acestuia, fără a fi considerat în vreun fel proprietarul său legitim și definitiv.

Termenii `` punctuali '' ai `` contractului legal '' dintre locator și chiriaș sunt definiți întotdeauna în scris, într-un document legal Acoperite de instituțiile judiciare și în conformitate cu protocoalele și considerațiile care stabilesc cadrul legal al țării în care are loc contractul de închiriere. În niciun caz, ceea ce apare și este acceptat în contract nu poate fi ilegal, întrucât va anula contractul.

Printre condițiile convenite prin contract se numără de obicei: perioada care durează contractul de închiriere, condițiile în care va fi acordată, Cum se vor rezolva neașteptările sau dezacordurile dintre părți și, în plus, cuantumul plății de închiriere (împreună cu posibilul acesteia) schimbări în timp). Dacă se consideră că condițiile prezentului acord sunt încălcate sau încălcate de oricare dintre părți, instituțiile vor lua parte și mecanismele pe care legea le are în vedere pentru a face dreptate.

Te poate servi: Legea proprietății.

 1. Drepturile unui chiriaș

Locatarul are dreptul de a folosi proprietatea închiriată după cum consideră de cuviință.

Drepturile unui locatar vor fi întotdeauna luate în considerare în codul respectiv al legilor țării în care are loc contractul de închiriere, indiferent de naționalitatea celor implicați. Cu toate acestea, se consideră de obicei că:

 • Locatarul are, în primul rând, dreptul de a folosi proprietatea închiriată așa cum consideră că este potrivit, cu condiția ca aceasta să nu dăuneze terților și nici să nu deterioreze sau să distrugă proprietatea în cauză, dincolo de ceea ce presupune utilizarea ei corectă.
 • Locatarul are dreptul să solicite ca activul închiriat să fie în condițiile promise prin contract și ca durata uzufructului să fie exact așa cum este stipulat în contract.
 • Locatarul are dreptul să folosească bunurile închiriate ca pe ale sale și să le împărtășească celor care doresc acest lucru, atât timp cât el devine responsabil după posibile consecințe pe care le poate provoca acest lucru.
 • Locatarul are dreptul la consultații legale, să revizuiască documentul contractual pentru a se asigura că acesta nu încalcă legea sau nu dăunează intereselor sale, precum și de a fi protejat de lege în caz de discrepanțe care nu sunt prevăzute în document.
 • Locatarul are dreptul de a fi notificat cu privire la deciziile proprietarului cu privire la bunurile închiriate cu timp și în considerare pentru bunăstarea acestora (în special în domeniul imobiliar).
 • Locatarul are dreptul, în anumite jurisdicții, la prima opțiune de cumpărare în cazul în care locatorul pune în vânzare proprietatea închiriată.
 1. Obligațiile unui chiriaș

În același mod se întâmplă și cu îndatoririle locatarului, prevăzute de lege. Cu toate acestea, aproximativ, este obligat să:

 • Păstrați starea bunului închiriat, provocând doar deteriorarea și deteriorarea pe care o va cauza utilizarea corectă a acestuia.
 • Respectă integral plata sumei de închiriere, respectând prevederile contractului.
 • Răspundeți proprietarului și legilor, dacă este necesar, pentru activitățile care apar sau implică bunul închiriat, precum și pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestora, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unei catastrofe.
 • Nu vindeți, nu vindeți sau nu negociați proprietatea închiriată către terțe părți fără să anunțați și să consultați proprietarul mai întâi.
 • Nu înlocuiți proprietarul în niciun caz.
 • Consultați cu proprietarul schimbările radicale sau structurale care ar putea fi făcute cu privire la bunul închiriat și respectați decizia finală în materie.

Articole Interesante

Accin

Accin

Vă explicăm ce este o acțiune și tipurile de acțiuni care există. În plus, în ce constă acțiunile comune. Acțiunile sunt documente care atribuie proprietatea unei părți din capitalul social. Ce este o acțiune? În mediul financiar, un titlu emis de o companie dată este cunoscut ca acțiune și este echivalent cu valoarea monetară a unuia (1) din părțile egale în care este fragmentat capitalul social. a companiei. Adică:

Modele atomice

Modele atomice

Vă explicăm care sunt modelele atomice și cum au evoluat, de la Antichitate la vremurile care se derulează. Aceste modele încearcă să explice practic din ce este făcută problema. Care sunt modelele atomice? Modelele atemice sunt cunoscute sub denumirea de reprezentări mentale diferite ale structurii și funcționării atomilor , dezvoltate de-a lungul istoriei omenirii, din ideile care au fost gestionate în fiecare epocă cu privire la din ce chestiune a fost făcută. Primele modele

Soberana

Soberana

Vă explicăm care este suveranitatea și care sunt semnificațiile termenului de suveran în funcție de autori precum Jean Bodin, printre altele. Suveranitatea este o caracteristică a statelor. Ce este Suveranitatea? Conceptul de suveranitate a fost în general asociat cu domeniul de aplicare al teoriei politice . Autori

Structura organizațională

Structura organizațională

Vă explicăm care este structura organizațională, caracteristicile, tipurile și elementele sale care o compun. În plus, ce este o organigramă. Structura organizațională este modul în care o companie își planifică și își distribuie activitatea. Care este structura organizațională? Structura organizațională este cunoscută sub denumirea de forme de organizare internă și administrativă a unei companii sau organizații . Aceasta include, de ase

Dezvoltare organizațională

Dezvoltare organizațională

Vă explicăm care este dezvoltarea organizațională, de ce este atât de important pentru companii și care sunt sarcinile lor principale. Dezvoltarea organizațională acordă o importanță vitală relațiilor dintre oameni. Ce este dezvoltarea organizațională? Dezvoltarea organizațională este ansamblul de tehnici, instrumente și practici menite să mențină funcționarea corespunzătoare a unei companii, grup sau organizații, revitalizarea proceselor și generarea unui domeniu favorabil de Munca. De obicei este desfășur

oseminte

oseminte

Vă explicăm totul despre oase, cum sunt clasificate, funcția și structura lor. În plus, câte oase are corpul uman. Oasele sunt cele mai grele și puternice părți ale corpului uman. Ce sunt oasele? Oasele sunt un set de structuri organice rigide, mineralizate prin acumularea de calciu și alte metale . Ele cons