• Saturday July 31,2021

Artă


Arta rock

Arta rock

Vă explicăm care este arta rock și principalele sale caracteristici. În plus, care este istoria acestor desene antice. Arta rock în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Ce este arta rock? Se numește `` peșteră rock '' sau ` ` pictură în rocă '' la schițe sau desene preistorice descoperite în pietre sau peșteri și care reflectă imaginarul umanității primitive. Este una dintre c

Arta abstractă

Arta abstractă

Vă explicăm ce este arta abstractă și care a fost originea acestei expresii artistice. În plus, caracteristicile și clasificarea acestuia. Arta abstractă folosește propriul său limbaj independent de forme, culori și linii. Ce este arta abstractă? Numim arta abstractă un stil al expresiei artelor plastice (pictură și sculptură) în principal, care în loc să reprezinte figuri concrete și recognoscibile ale lumii reale (așa cum face arta figurativă), propune o realitate diferită prin intermediul unui limbaj propriu și independent de forme, culori și linii . Cu alte cuvinte, arta

Artele spectacolului

Artele spectacolului

Vă explicăm care sunt artele spectacolului și istoria acestor reprezentări artistice. Tipurile care există și elementele lor. Reprezentările științifice pot implica sau nu publicul în dezvoltarea lor. Ce sunt artele spectacolului? Este cunoscut sub numele de `` Arte Scenice '' tuturor celor care sunt destinați unei reprezentări științifice , adică unei înscenări, unei înscenări. Astfel, toate for

Arte vizuale

Arte vizuale

Vă explicăm care este Arta vizuală, istoria ei și pentru ce înseamnă această disciplină artistică. În plus, modul în care este clasificat și caracteristicile acestuia. Arte vizuale cuprinde tehnici de arte plastice tradiționale și alte altele noi. Ce sunt artele vizuale? Artele vizuale se referă la un set de tehnici și discipline artistice care variază de la artele plastice tradiționale, la cele mai inovatoare și neconvenționale tendințe care profită de noile tehnologii disponibile, cum ar fi arta digitală, arta urbană și altele care au apărut în timpul secolului XX și ce se întâmplă din XXI. A

Arta populara

Arta populara

Vă explicăm ce este arta populară și ce tipuri de artă populară există. În plus, importanța, caracteristicile și exemplele concrete ale acestuia. Arta populară joacă un rol important în conturarea identităților naționale. Ce este arta populară? Nu este ușor să definești arta populară, sau categoria sa opusă, arta elitelor sau elitistului. Acești termeni sunt

Arta de stradă

Arta de stradă

Vă explicăm care este arta de stradă și cum a apărut această expresie artistică. Tipuri de street art și caracteristicile acestora. Fraza simbolică fiind acoperită de un angajat al lumii globalizate. Ce este arta de stradă? Când vorbim de artă stradală, artă urbană sau street art , ne referim la tehnici informale de exprimare artistică care apar în stradă liber , uneori chiar și ilegal, de obicei în orașele mari . Este un tip de inter

Arte plastice

Arte plastice

Vă explicăm ce sunt și ce tipuri de arte plastice există. În plus: istorie, caracteristici și exemple de arte plastice. Pictura este cea mai clasică dintre toate artele plastice. Ce sunt arte plastice? Când vorbim despre arte plastice, ne referim la tehnicile de elaborare a operelor de artă în care sunt folosite materiale și elemente capabile să fie modelate , modificate sau transformate de artist. Prin urmar

Arte plastice

Arte plastice

Vă explicăm care sunt Arte Plastice și cum sunt clasificate aceste forme de realizare artistică. Istoric și caracteristici principale. Pictura este una dintre artele frumoase. Care sunt artele plastice? Artele plastice se referă la principalele forme de realizare artistică sau reprezentare estetică cultivate istoric de omenire și considerate forme pure de arta care utilizează tehnici, materiale și proceduri diferite între ele. Cu toate a

baroc

baroc

Vă explicăm care este barocul și principalele subiecte pe care le acoperă. În plus, cum a fost pictura și literatura din această perioadă. Barocul s-a caracterizat printr-o schimbare a modului de a concepe arta. Ce este barocul? Barocul a fost o perioadă a istoriei culturii în Occident , care a cuprins întreaga secolă a XVII-a și începutul secolului XVIII, extinzându-se mai mult sau mai puțin în funcție de procesul istoric particular al fiecărei țări. Această perioadă s-

cubism

cubism

Vă explicăm care este cubismul, caracteristicile și artiștii acestei mișcări. În plus, operează cubismul analitic, sintetic și unele lucrări. Stilul caracteristic al cubismului explorează o nouă perspectivă geometrică a realității. Ce este cubismul? Numele Cubismului este cunoscut sub numele de mișcare artistică a secolului XX care a intrat în scena de artă europeană în 1907, stabilind o distanță puternică de pictura tradițională și stabilind un precedent vital pentru apariția avangarda artistică. Stilul său caracteristic exp

comedie

comedie

Vă explicăm care este comedia și care a fost originea acestui gen dramatic minunat. În plus, tipurile de comedie care există și exemple. Comediile sunt caracterizate prin evocarea râsului și având un final fericit. Ce este comedia? Este numită `` comedie '' unul dintre cele mai vechi genuri dramatice, opusă în tema sa tragediei, adică caracterizată de comploturi și narațiuni care evocă râdeți și aveți un final fericit. Conform filozofului

colaj

colaj

Vă explicăm care este colajul și cum a luat naștere această tehnică artistică. În plus, tipurile de colaj care există și exemple ale acestora. În artele plastice, pentru un colaj, fotografiile și ziarele sunt adesea folosite, printre altele. Ce este colajul? Se numește `` collage '' (din franceză coller, care se traduce prin pegar ) a o tehnică artistică constând în construcția de lucrări plastic prin aglomerarea sau combinația de bucăți sau tăieturi de origine diferită, oferindu-le un ton unificat. Cu alte cuvinte, este v

regizor

regizor

Vă explicăm ce este cinematografia și ce presupune această tehnică artistică. În plus, istoria și caracteristicile cinematografiei. Spre deosebire de fotografie, puteți reproduce mișcarea și chiar sunetul. Ce este cinematografia? Cinematografia, numită și cinema , este tehnica și arta de captare, stocare și difuzare a imaginilor în mișcare , adesea furnizate cu un aparat auditiv . Acest proces se

Dadasmo

Dadasmo

Vă explicăm care este dadaismul, care este contextul istoric și caracteristicile acestei mișcări. Autori, reprezentanți și lucrări. Mișcarea daddad a fost considerată o antiarte sau o mișcare anti-statică . Ce este dat? Se înțelege ca fiind dată, mișcare dată sau pur și simplu dată unei mișcări artistic-culturale apărute în Elveția de la începutul secolului XX, cu intenția expresă de a se revolta împotriva convențiilor literare și artistic pe care îl considera burghez și filozofia pozitivistă care i-a însoțit și ideea de rațiune. Această mișcare s-a extins apoi în

desen

desen

Vă explicăm care este designul și care sunt principalele sale caracteristici. În plus, care este designul grafic, industrial și arhitectural. Designerii nu fac altceva decât să creeze obiecte fizice, grafice sau de altă natură. Care este designul? Cuvântul design are o gamă foarte largă de definiții, deoarece se aplică multor domenii ale cunoașterii umane într-un mod mai mult sau mai puțin diferențiat. Totuși, prin pro

Desen tehnic

Desen tehnic

Vă explicăm care este desenul tehnic și tipurile de desen tehnic realizate. În plus, care sunt liniile pe care le utilizați. Desenul tehnic arată dimensiunile, formele și caracteristicile obiectelor materiale. Ce este desenul tehnic? Desenul tehnic este o ramură a desenului cunoscut, cum ar fi sistemul care reprezintă grafic unul sau mai multe obiecte , pentru a furniza informații utile pentru un an posibil și în consecință. liză care va

expresionism

expresionism

Vă explicăm care este expresionismul, caracteristicile sale, expresionismul abstract și germanul. În plus, lucrările și autorii săi. Originea expresionismului a avut loc în Germania. Ce este expresionismul? Când vorbim despre expresionism, ne referim la o mișcare artistică și culturală care a apărut în Germania secolului XX și care a cuprins un număr mare de creatori în diferite discipline artistice, cum ar fi pictura, sculptura, literatură, arhitectură, cinema, teatru, dans, fotografie etc. Principiul său fun

futurism

futurism

Vă explicăm care este futurismul, contextul istoric, social și caracteristicile acestuia. Poezii, pictură și arhitectură futuristă. Futurismul a fost oferit ca o mișcare actuală, acerbă și agresivă. Ce este futurismul? Futurismul a fost cunoscut ca una dintre numeroasele tendințe artistice care au constituit avangarda europeană a secolului XX, apărută în Italia în 1909 , când poetul, dramaturgul și editorul italian Filippo Tommaso Marinetti a publicat în ziarul Le Figaro al Parisului Manifestul său futurist. A fost o mișcare pli

Fotografa

Fotografa

Noi explica ce este fotograful, cum originea și ceea ce este această tehnică artistică. În plus, caracteristicile și tipurile din lume sale. Fotografia este de a folosi lumina, și fijndola proyectndola în formă de imagini. Quesla fotografie? O tehnică și o formă de artă care constă din captarea de imagini folosind pentru această lumină, proyectndola și fijndola ca im este llamafotografaa gene pe un mediu sensibil (fizic sau digital). Lafotografatoda

Fotografie digitală

Fotografie digitală

Vă explicăm pentru ce este fotografia digitală și pentru ce este vorba. În plus, istoricul său, principalele caracteristici, avantaje și dezavantaje. Acest avans tehnologic revoluționar a schimbat industria fotografică pentru totdeauna. Ce este fotografia digitală? Fotografia digitală este un proces de captare a imaginilor statice printr-o cameră întunecată , foarte asemănătoare cu cea pe care o implică fotografia tradițională, dar în schimb Dacă utilizați filme fotosensibile și în curs de dezvoltare chimică, captați lumina folosind un senzor electronic compus din unități fotosensibile. Imagini