• Thursday June 24,2021

Artele spectacolului

Vă explicăm care sunt artele spectacolului și istoria acestor reprezentări artistice. Tipurile care există și elementele lor.

Reprezentările științifice pot implica sau nu publicul în dezvoltarea lor.
 1. Ce sunt artele spectacolului?

Este cunoscut sub numele de `` Arte Scenice '' tuturor celor care sunt destinați unei reprezentări științifice, adică unei înscenări, unei înscenări. Astfel, toate formele artistice ale expoziției de masă, cum ar fi cinema, teatru, dans, balet, muzică, spectacol și toate cele care necesită un spațiu escnico.

Aceste scenarii pot apărea în clădiri special concepute în acest scop, cum ar fi teatre, săli de spectacole și camere polivalente sau pot profita de spații urbane sau arhitecturale. unic cu caracter public, așa cum se întâmplă în spectacole de stradă precum circul sau comedia de artă.

Chiar și forme non-artistice precum paradele, procesiunile religioase, festivalurile populare sau carnavalele au o dimensiune scanică foarte clară și sunt adesea luate în considerare de Artele Scenice.

Reprezentările științifice, pe de altă parte, sunt efemere (apar în timp real) și pot implica sau nu publicul în dezvoltarea lor, în special în cazurile de teatru de stradă unde nu există n tip de design set.

În orice caz, Artele Scenice tind să se adapteze spațiului ocupat de reprezentare și nu necesită de obicei mult mai mult decât actorii și publicul, deoarece primii angajează corpul propriu pe scenă ca instrument prin care să producă efectul estetic dorit, așa cum este evident în cazul baletului sau al dansului contemporan.

Vezi și: Arte Plastice.

 1. Istoria artelor spectacolului

Artele spectacolelor au un istoric important, variind de la ritualurile de campaign ale sărbătorii primăverii, la tragedia greacă și Jocurile panhellenice din Grecia Antică sau Jocurile florale ale Imperiului Roman de mai târziu și Teatrul Sacru Creștin.

Aceste tipuri de reprezentări au fost întotdeauna centrale în viața culturală a națiunilor, deoarece au, în special teatrul, o dimensiune politică importantă.

Se presupune, din imagini rock și alte dovezi, că muzica ar fi apărut mai întâi, apoi dansul și în final teatrul ca o formă complexă a acestuia din urmă. Cele mai recente aspecte ale sale sunt cele apropiate cinematografiei, a căror tehnică cinematografică nu ar fi inventată până în secolul al XIX-lea.

 1. Tipuri de arte performante

Dansul constă în mișcarea estetică a corpului în ritmul muzicii de fundal.

Artele spectacolului implică următoarele manifestări:

 • Arta teatrală Teatrul a fost de-a lungul istoriei umanității, una dintre cele mai cultivate Arte Performante și de o importanță politică mai mare, având în vedere capacitatea sa de a convoa masele și de a transmite un mesaj în spatele înscenării unei povești, reale sau fictive. În înscenarea sa există, de obicei, împrumuturi din alte arte spectacole (cânt, dans) și, de asemenea, din literatură (scenariu).
 • Dans. Fie că este vorba de balet clasic, dans contemporan sau chiar dansuri populare, acesta constă în punerea în scenă a corpului care se deplasează estetic în ritmul muzicii de fundal. Această formă artistică este una dintre cele mai primitive ale umanității și îndeplinite scopuri rituale deosebite.
 • Muzică. O artă autonomă în același timp cu o Artă scenică, este una dintre cele mai complexe și ridicate forme estetice care există, deoarece realizează prin intermediul sunetelor realizate cu instrumente diferite și orchestrate de un dirijor, producând simfonii de complexitate și lungime diferite care evocă sentimente diferite și impresii.
 • Circo. Așa-numitele arte circare includ înscenări neconvenționale, precum jonglerii, clovnii, prestidigitatorii etc. Aceasta este moștenirea legendarului circ roman, care i-au fost încorporate elemente mult mai puțin agresive și mai surprinzătoare din punct de vedere estetic, dar are încă un anumit caracter de risc și chiar magie asociată.
 • Performanțe. Celelalte aspecte mai mult sau mai puțin definite pot fi considerate spectacole, adică improvizații sau acte pregătite să se „producă” în mijlocul publicului sau pe o stradă sau un loc public, cum ar fi flashmobs (dansuri spontane organizate în secret).
 1. Care sunt elementele artelor spectacolului?

Artele spectacolelor nu necesită prea multe elemente, care pot fi trei:

 • Actori. Lucrul cu adevărat indispensabil pentru orice reprezentare sunt actorii sau dansatorii, care își folosesc corpul pe scenă pentru a produce un efect estetic. Se poate spune că în artele spectacolului este prezentat spectacolul unuia sau mai multor corpuri pregătite artistic.
 • Public . Un alt factor indispensabil, deoarece o reprezentare nu poate apărea fără o audiență care o contemplă, fie ea de orice fel.
 • Scenariul. Așa cum am spus anterior, o scenă poate fi un teatru sau o sală de spectacole sau poate fi strada, o scenă improvizată sau o piață publică.
 • Obiecte. Adesea, artiștii științifici au sprijinul obiectelor, fie ca decorare scone, fie ca participanți la spectacol, sau pur și simplu ca ajutor tehnic pentru a produce efectul. dorit (cum ar fi cozile, coturn, etc.)

Articole Interesante

Valori universale

Valori universale

Vă explicăm care sunt valorile universale, ce discipline studiază și diverse exemple. În plus, alte tipuri de valori. Valorile universale pot fi împărtășite de diferite culturi. Care sunt valorile universale? Valorile universale sunt ansamblul de norme care sunt percepute ca pozitive și care guvernează comportamentul și coexistența în cadrul unei societăți , la un moment dat. Aceste valori

Căldură specifică

Căldură specifică

Vă explicăm care este căldura specifică și care sunt unitățile sale. În plus, formulele pe care le folosește și câteva exemple. Căldura specifică variază în funcție de starea fizică a materiei. Ce este căldura specifică? În fizică, căldura specifică, capacitatea termică specifică sau capacitatea termică specifică este înțeleasă ca cantitatea de căldură pe care o substanță sau un sistem termodinamic este capabil să se absoarbă înainte de a-și crește temperatura într-o unitate. Adică, căldura specifică măsoară canti

Mișin

Mișin

Vă explicăm care este misiunea, în diferitele ei utilizări: misiunea de afaceri, misiunea oamenilor și misiunile religioase. Misiunea de afaceri se referă la obiectivele și activitățile companiei. Ce este misiunea? Conceptul de misiune este înțeles ca facultatea sau puterea care este acordată uneia sau mai multor persoane pentru a îndeplini o anumită îndatorire sau o sarcină . Alteori este d

Eseu literar

Eseu literar

Vă explicăm ce este un eseu literar și cum se face unul. În plus, părțile care o compun și un exemplu de acest tip de eseuri. Un eseu literar este o abordare subiectivă, personală și riguroasă a subiectului de tratat. Ce este un eseu literar? Un eseu literar, denumit uneori pur și simplu ese, este o disertare scurtă și proză, care analizează sau reflectă asupra unui subiect de liberă alegere și abordare a autorului. Este considerat u

hrănire

hrănire

Vă explicăm ce este alimentele și care sunt tulburările alimentare. În plus, care este regimul alimentar? Hrănirea permite creșterea și dezvoltarea normală a ființelor vii. Ce este mâncarea? Termenul de hrană se referă la ansamblul de acțiuni care permit nutriția ființelor vii cu un anumit grad de complexitate, în general a animalelor, inclusiv a oamenilor. Mâncarea nu inc

Manual de proceduri

Manual de proceduri

Vă explicăm care este un manual de procedură și care sunt obiectivele sale. Importanța sa pentru o organizație și câteva exemple. Manualul de proceduri este un document pentru uz intern într-o organizație. Ce este un manual de procedură? Un manual de proceduri este un document care oferă informații cu privire la diferitele operațiuni efectuate de o organizație, companie sau un departament specific. Este pregătit