• Saturday August 15,2020

ATP

Vă explicăm care este ATP, pentru ce este vorba și cum este produsă această moleculă. În plus, care este ciclul ATP și fosforilarea oxidativă.

Molecula ATP a fost descoperită de biochimistul german Karl Lohmann în 1929.
  1. Ce este ATP-ul?

În biochimie, acronimul ATP desemnează adenozina trifosfat sau adenozina trifosfat, o moleculă organică de tip nucleotid, esențială pentru obținerea energiei. la chimie. ATP este principala sursă de energie pentru majoritatea proceselor și funcțiilor celulare ale corpului uman și ale altor viețuitoare.

Numele de ATP provine din compoziția moleculară a acestei coenzime, de la o bază de azot (cunoscută sub numele de adenină) legată de atomul de carbon al unei molecule de zahăr pentoză (de asemenea Se numește riboză) și, la rândul său, cu trei ioni de fosfat legați într-un alt atom de carbon. Toate acestea sunt rezumate în formula moleculară a C10H16N5O13P3 .

Molecula ATP a fost descoperită de biochimistul german Karl Lohmann în 1929, iar funcționarea și importanța sa în diferitele procese de transfer de energie ale celulei recente au fost înregistrate. În 1941, datorită studiilor biochimistului germano-american Fritz Albert Lipmann.

Vezi și: Metabolism.

  1. Care este scopul ATP?

ATP este o moleculă utilă pentru a conține momentan energia chimică eliberată în timpul proceselor metabolice de descompunere a alimentelor și pentru a o elibera din nou când este necesar pentru a stimula diferitele procese biologice ale organismului, cum ar fi transportul celular, a promova reacții care consumă energie sau chiar pentru a efectua acțiuni mecanice ale corpului, cum ar fi mersul pe jos.

Trebuie spus că ATP nu servește la stocarea energiei chimice, cum este cazul glucozelor sau a grăsimilor; Servește ca transport în regiunile celulare unde este nevoie . Astfel, atunci când este necesară o injecție de energie, ATP este generat și eliminat după cum este necesar, deoarece este foarte solubil în apă, prin procesul cunoscut sub numele de hidroliză, iar când este dizolvată eliberează o cantitate mare de energie sub formă de fosfați și alte molecule utile.

  1. Cum se produce ATP?

Pentru a sintetiza ATP este necesară eliberarea de energie chimică stocată în glucoză.

ATP este sintetizat prin respirație celulară, în special prin ciclul Krebs, care se realizează în mitocondrii celulei. Pentru aceasta, energia chimică stocată în glucoză, proteine ​​și grăsimi este eliberată, printr-un proces de oxidare care eliberează CO2 și energie sub formă de ATP. Fiecare dintre acești nutrienți din dieta individului are căi metabolice diferite, dar ele converg asupra unui metabolit comun: acetil-CoA, care începe ciclul Krebs și permite procesul de obținere a energiei chimice să convergă, deoarece toate Celulele își consumă energia sub formă de ATP.

Așa cum am spus anterior, ATP nu poate fi păstrat în starea sa naturală, ci ca parte a compușilor mai complexi, cum ar fi glicogenul (unde se obține glucoză și oxidarea acestuia, la rândul său, ATP) la animale sau Amidon în plante. În mod similar, poate fi păstrat sub formă de grăsime animală, prin sinteza acizilor grași.

  1. Ciclul ATP

Ciclul ATP implică diferite etape ale transformării chimice, cea mai importantă fiind cunoscută sub numele de ciclul Krebs (de asemenea, ciclul acidului citric sau ciclul acidului tricarboxilic). Este un proces fundamental care are loc în matricea mitocondriilor celulare și care constă într-o succesiune de reacții chimice care își propune să elibereze energia chimică conținută în Acetil-CoA obținută în urma procesării diferiților nutrienți nutritivi ai ființei vii, precum și obținerea precursorilor altor aminoacizi necesari altor reacții biochimice.

Acest ciclu face parte dintr-un proces mult mai mare care este oxidarea carbohidraților, lipidelor și proteinelor, fiind stadiul intermediar al acestuia: după formarea Acetil-CoA cu carbunii acestor compuși organici și înainte de fosforilarea oxidativă unde „ATP” este asamblat de o enzimă numită ATP sintaza.

Ciclul Krebs funcționează grație a 8 enzime diferite care oxidează complet Acetil-CoA și eliberează două molecule diferite din fiecare moleculă oxidată: CO2 (dioxid de carbon) și H2O (apă). Aceasta se produce atunci când Acetil-CoA este îndepărtat din atomii de carbon care se reunesc cu oxaloacetatul pentru a forma citrat sau acid citric (cu șase atomi de carbon), care la rândul său suferă o serie de transformări care vor provoca succesiv izocitrat, ketoglutarat, succinil-CoA, succinat, fumarat, malat și oxaloacetat, producând din nou materialul din care vor fi obținute apoi diferite molecule de ATP.

  1. Fosforilare oxidativă

Moleculele NADH și FADH2 sunt capabile să doneze electroni în ciclul Krebs.

Aceasta este ultima etapă a circuitului de utilizare a nutrienților (catabolism) care are ca rezultat producerea de ATP. Apare în celule și reprezintă închiderea respirației celulare, după glicoliză și ciclul Krebs. În aceasta, aproximativ 38 ATP glucoză sunt obținute pentru fiecare moleculă de glucoză, datorită moleculelor NADH și FADH2 care au fost încărcate în timpul ciclului Krebs și pot dona electroni.

Acest proces funcționează pe baza a două reacții opuse : una care eliberează energie și alta care utilizează acea energie eliberată pentru a produce molecule de ATP, datorită intervenției ATP sintaza, enzima responsabil pentru construirea de molecule de energie, adăugarea de protoni și o moleculă de fosfat la o moleculă ADP (adenosină difosfat), pentru a obține apă și ATP.

  1. Importanța ATP

ATP este o moleculă fundamentală pentru procesele vitale ale organismelor vii, ca transmițător al energiei chimice pentru sinteza macromoleculelor complexe și fundamentale, precum cele ale ADN-ului, ARN sau pentru sinteza proteinelor care are loc în interiorul celulei. Adică ATP oferă o încărcătură de energie necesară pentru anumite reacții care au loc în organism.

Acest lucru este explicat deoarece are legături bogate în energie, care pot fi dizolvate în apă prin următoarea reacție:

ATP + H2O = ADP (Adenos n Diposfat) + P + energie

ATP este esențial pentru transportul macromoleculelor prin membrana plasmatică (exocitoză și endocitoză celulară) și, de asemenea, pentru comunicarea sinaptică între neuroni., astfel încât sinteza sa continuă este esențială, din glucoza obținută din alimente. Aceasta este importanța sa pentru viață, că aportul unor elemente toxice care inhibă procesele ATP, cum ar fi arsenul sau cianura, este letal și provoacă moartea într-un mod fulminant.


Articole Interesante

semantică

semantică

Vă explicăm care este semantica și componentele cu care atribuie semnificațiile. În plus, ceea ce este o familie semantică și exemple. Semantica studiază sensul cuvintelor. Ce este semantica? Se numește o ramură semantică a lingvisticii dedicată studierii sensului.Numele său provine de la termenul grec s mant ik s ( sens semnificativ ) și, împreună cu fonetica, gramatica și morfosintaxia, constituie una dintre principalele abordări ale studiului organizat al limbajului verbal. Semantica se con

stereotip

stereotip

Vă explicăm ce este un stereotip și cum funcționează această imagine structurată. În plus, tipurile de stereotipuri și o concluzie sumară. Stereotipurile sunt un set de idei, atitudini și credințe prestabilite. Ce este Stereotip? Un stereotip constă dintr- o imagine structurată și acceptată de majoritatea oamenilor ca reprezentant al unui anumit grup. Această imagin

roman

roman

Vă explicăm ce este un roman și tipurile de romane care există. În plus, cum este structura și exemplele sale. Poveste și roman. Romanele se caracterizează prin faptul că au un complot complex. Ce este un roman? Un roman constă într- o narațiune literară mai mult sau mai puțin extinsă , de obicei de natură fictivă, în care sunt povestite o serie de evenimente prelungite în timp, pentru a distra și oferi plăcere estetică pentru cititorii săi. Este, împreună cu cro

Celula animală

Celula animală

Vă explicăm ce este o celulă animală și teoriile originii sale posibile. În plus, părțile și diferențele sale cu celula vegetală. Celula animală este adaptată funcțiilor biochimice ale organismului animal. Ce este o celulă animală? O celulă animală este un tip de celule eucariote (adică înzestrat cu un nucleu adevărat) care prezintă diferitele țesuturi ale ființelor vii aparținând regnului Animalia . Aceste celule sunt adapt

fotbal

fotbal

Vă explicăm care este fotbalul și care sunt regulile principale ale acestui joc. În plus, cum ar trebui să fie terenul de joc și fotbalul de cameră. În fotbal, echipa care va înscrie cele mai multe goluri în 90 de minute va fi câștigătoare. Ce este fotbalul? Fotbalul este definit mai întâi ca un joc care include doi adversari și un arbitru cu capacitatea de a impune dreptate imparțială. Fiecare adversar

Arta rock

Arta rock

Vă explicăm care este arta rock și principalele sale caracteristici. În plus, care este istoria acestor desene antice. Arta rock în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Ce este arta rock? Se numește `` peșteră rock '' sau ` ` pictură în rocă '' la schițe sau desene preistorice descoperite în pietre sau peșteri și care reflectă imaginarul umanității primitive. Este una dintre c