• Thursday June 24,2021

Științe sociale

Vă explicăm care sunt științele sociale și cum sunt clasificate. În plus, ce studiază aceste științe și ce metode folosesc.

Ei încearcă să înțeleagă pe deplin cum a funcționat și cum funcționează lumea.
  1. Ce este știința socială?

Științele sociale sunt acele științe care își propun să cunoască un aspect al societății . Ele cuprind acele discipline care lucrează din metode și sisteme științifice cu obiectul de studiu care leagă ființele umane între ele, în special atunci când formează societăți.

Științele sociale sunt definite în unele cazuri, spre deosebire de un alt grup de științe, cele exacte și naturale, care se ocupă cu descrierea și analizarea a ceea ce se întâmplă în lumea din jurul nostru, indiferent de ființa umană. În acest fel, o diferență fundamentală poate fi derivată: în timp ce în științele naturii obiectul de studiu este diferit de subiectul care studiază, în științele sociale obiectul și subiectul coincid.

Științele sociale studiază aspecte ale omului care nu pot fi analizate în mod izolat, astfel încât diferitele discipline pe care le cuprinde sunt interrelaționate. Munca interdisciplinară este esențială pentru a înțelege pe deplin cum a funcționat și cum funcționează lumea; și numai în acest fel poate fi generat un adevărat diagnostic care îmbunătățește dezvoltarea socioeconomică individuală colectivă.

În ceea ce privește metoda pe care o folosesc, aceasta este de obicei controversată, deoarece având un obiect la fel de dinamic precum ființele umane, se discută de obicei modelul general de ipoteză, verificare și teoretizare . Cu toate acestea, această vagitate este contrastată prin aplicarea metodelor specifice: sondajele, chestionarele la scară largă, documentația, observarea și chiar experimentarea (care lucrează la cazuri particulare) sunt mijloace valide pentru a legitima teoriile.

Te poate servi: Științele comunicării.

  1. Tipuri de științe sociale

Științele sociale sunt, de asemenea, interesate de evoluția societăților.

Putem diferenția diferite tipuri de științe sociale:

  • Cele legate de interacțiunea dintre oameni, care se interesează despre modalitățile în care oamenii s-au legat de-a lungul timpului și unde se evidențiază antropologia și sociologia, dar De asemenea, se ține cont de modul în care a fost organizată producția și consumul de bunuri (economie) sau modalitățile de organizare instituțională (lege).
  • Referințele la evoluția societăților. Ce intenționați să faceți o analiză retrospectivă indispensabilă pentru a înțelege știrile oricărui grup. Istoria apare mai întâi, dar și arheologia.
  • Cele corespunzătoare sistemului cognitiv și modurilor de exprimare. că oamenii au avut În plus, poate fi menționată lingvistica, care este studiul structurilor limbajului și comunicării, iar pe de altă parte, psihologia, care se aprofundează în procesele psihice interne ale individului și manifestarea sa externă.
  • Cele de aplicare, care cuprind științe analitice puțin mai puțin, dar care răspund unei necesități în unele domenii ale societății. Contabilitatea, pedagogia sau urbanismul apar în acest grup.

Sistemul educațional consideră abordarea copiilor către științele sociale drept unul dintre cele mai importante obiective ale acestora. În primii ani, știința socială este limitată la cunoașterea mediului și la școala elementară, în paralel cu lărgirea orizontului imaginației și diversificarea conceptelor., istoria și geografia apar, ca dimensiuni concrete ale timpului și spațiului.

Sunt cele două științe care înțeleg realitatea într-un mod integral și cuprinzător, fiind cele mai bune punți în introducerea în științele sociale. Apoi, în liceu, cunoașterea este extinsă și începe o evaluare reflexivă asupra proceselor care au avut loc: istoria și geografia încep să fie completate de demografie, de stat Etică, economie sau antropologie.

Articole Interesante

Valori universale

Valori universale

Vă explicăm care sunt valorile universale, ce discipline studiază și diverse exemple. În plus, alte tipuri de valori. Valorile universale pot fi împărtășite de diferite culturi. Care sunt valorile universale? Valorile universale sunt ansamblul de norme care sunt percepute ca pozitive și care guvernează comportamentul și coexistența în cadrul unei societăți , la un moment dat. Aceste valori

Căldură specifică

Căldură specifică

Vă explicăm care este căldura specifică și care sunt unitățile sale. În plus, formulele pe care le folosește și câteva exemple. Căldura specifică variază în funcție de starea fizică a materiei. Ce este căldura specifică? În fizică, căldura specifică, capacitatea termică specifică sau capacitatea termică specifică este înțeleasă ca cantitatea de căldură pe care o substanță sau un sistem termodinamic este capabil să se absoarbă înainte de a-și crește temperatura într-o unitate. Adică, căldura specifică măsoară canti

Mișin

Mișin

Vă explicăm care este misiunea, în diferitele ei utilizări: misiunea de afaceri, misiunea oamenilor și misiunile religioase. Misiunea de afaceri se referă la obiectivele și activitățile companiei. Ce este misiunea? Conceptul de misiune este înțeles ca facultatea sau puterea care este acordată uneia sau mai multor persoane pentru a îndeplini o anumită îndatorire sau o sarcină . Alteori este d

Eseu literar

Eseu literar

Vă explicăm ce este un eseu literar și cum se face unul. În plus, părțile care o compun și un exemplu de acest tip de eseuri. Un eseu literar este o abordare subiectivă, personală și riguroasă a subiectului de tratat. Ce este un eseu literar? Un eseu literar, denumit uneori pur și simplu ese, este o disertare scurtă și proză, care analizează sau reflectă asupra unui subiect de liberă alegere și abordare a autorului. Este considerat u

hrănire

hrănire

Vă explicăm ce este alimentele și care sunt tulburările alimentare. În plus, care este regimul alimentar? Hrănirea permite creșterea și dezvoltarea normală a ființelor vii. Ce este mâncarea? Termenul de hrană se referă la ansamblul de acțiuni care permit nutriția ființelor vii cu un anumit grad de complexitate, în general a animalelor, inclusiv a oamenilor. Mâncarea nu inc

Manual de proceduri

Manual de proceduri

Vă explicăm care este un manual de procedură și care sunt obiectivele sale. Importanța sa pentru o organizație și câteva exemple. Manualul de proceduri este un document pentru uz intern într-o organizație. Ce este un manual de procedură? Un manual de proceduri este un document care oferă informații cu privire la diferitele operațiuni efectuate de o organizație, companie sau un departament specific. Este pregătit