• Thursday June 24,2021

cetățean

Vă explicăm ce este un cetățean și evoluția acestui termen în istorie. În plus, ce înseamnă să fii un cetățean bun.

De multe ori se vorbește despre persoanele care aparțin unei anumite națiuni.
  1. Ce este cetățean?

Conceptul de cetățean se referă la cei care își exercită cetățenia, o condiție care caracterizează categoria de activități menționată mai sus și care poate fi definită ca o serie de recunoașteri exprimate în drepturi și obligații, atât individuale, cât și sociale.

În sfera cotidiană folosim cuvântul „cetățean” pentru a ne referi la oameni care trăiesc într-un oraș . Această superpoziție de idei apare în conceptul istoric al termenului, care face aluzie la locuitorii așa-numitului oraș-stat.

În cazul Greciei Antice, definiția nu le includea pe toate, întrucât era limitată la bărbații liberi care s-au născut în oraș . Prin urmare, femeile, sclavii și străinii erau din această categorie. În acest fel, o aristocrație a fost reprodusă ( guvernul celor mai buni ), iar cetățenia s-a limitat la asta.

În cazul Imperiului Roman, existau grade diferite de cetățenie cu privilegii, fiind ceva mai incluzive decât cele grecești. Cu toate acestea, poate momentul cel mai înalt al acestei evoluții a fost Revoluția Franceză din 1789, în care ideile de libertate, egalitate și fraternitate au inclus toți bărbații născuți în țară, indiferent de statutul lor social (cu excepția infractorilor). ClauziaDeclararea drepturilor omului și a cetățeanului, câțiva ani mai târziu, a însemnat consolidarea acestei prelungiri a termenului.

Problema cetățeniei femeilor și egalitatea lor cu bărbații ar veni mult timp mai târziu și ar fi mult mai variabile în funcție de fiecare țară. s, cu extensii precum dreptul la vot sau egalitatea în condițiile de muncă. Cu toate acestea, trebuie menționat că nici în zilele noastre nu sunt recunoscute drepturile fundamentale ale cetățeniei la femei.

Pe scurt, conceptul de cetățean a fost modificat de-a lungul timpului : a trecut de la referirea la apartenența la o clasă socială sau la o relevanță în cadrul unei comunități la simplul fapt de a fi născut pe teritoriul unei țări s.

În termeni legali, se vorbește adesea despre persoanele care aparțin unei națiuni specifice . Este o legătură care creează capacități și obligații și asta în conformitate cu legislația fiecărei țări variază. În unele cazuri, cetățenia este admisă pentru copiii cetățenilor, chiar dacă nu s-au născut în țară. În acest fel, există multe persoane din lume care au dubla cetățenie, care le acordă aceleași condiții ca și cei născuți acolo (cetățeni nativi).

Vezi și: Libertatea de exprimare.

  1. Ce înseamnă să fii un cetățean bun?

Școala este un domeniu important în care înveți să fii un bun cetățean.

Conceptul de cetățenie are totuși o latură care depășește cadrul legal și obiectiv. În măsura în care se crede că coexistența în societate este ceva care se construiește zilnic între toți, condiția de cetățean bun sau rău este dată de comportamentele indivizilor în relația lor cu vecinii.

Să ne uităm la câteva exemple despre ceea ce „un cetățean bun” este de așteptat să realizeze:

  • Respectă obligațiile țării (fiscale, legale, democratice).
  • Acționați cu educație și respect față de ceilalți, în special cu persoanele în vârstă, copiii și persoanele cu dizabilități.
  • Implicați-vă în luarea deciziilor care trebuie luate în cadrul societății, participând la cazurile de care dispune și organizându-vă pentru a exprima problemele care apar.
  • Acesta ajută să aibă grijă de mediul în care trăiește, îngrijorându-se astfel pentru generațiile următoare.

Relațiile de familie și de primă instanță sunt cele care vor favoriza cel mai mult copilul să dobândească aceste valori, dar și școala este un domeniu important în care cineva învață să fie un bun cetățean . Acesta este motivul pentru care există, în multe țări, un subiect obligatoriu cunoscut sub numele de educație civică sau formare etică și cetățeană, care ajută la consolidarea acestor concepte cheie pentru o bună coexistență între toți.

Articole Interesante

Valori universale

Valori universale

Vă explicăm care sunt valorile universale, ce discipline studiază și diverse exemple. În plus, alte tipuri de valori. Valorile universale pot fi împărtășite de diferite culturi. Care sunt valorile universale? Valorile universale sunt ansamblul de norme care sunt percepute ca pozitive și care guvernează comportamentul și coexistența în cadrul unei societăți , la un moment dat. Aceste valori

Căldură specifică

Căldură specifică

Vă explicăm care este căldura specifică și care sunt unitățile sale. În plus, formulele pe care le folosește și câteva exemple. Căldura specifică variază în funcție de starea fizică a materiei. Ce este căldura specifică? În fizică, căldura specifică, capacitatea termică specifică sau capacitatea termică specifică este înțeleasă ca cantitatea de căldură pe care o substanță sau un sistem termodinamic este capabil să se absoarbă înainte de a-și crește temperatura într-o unitate. Adică, căldura specifică măsoară canti

Mișin

Mișin

Vă explicăm care este misiunea, în diferitele ei utilizări: misiunea de afaceri, misiunea oamenilor și misiunile religioase. Misiunea de afaceri se referă la obiectivele și activitățile companiei. Ce este misiunea? Conceptul de misiune este înțeles ca facultatea sau puterea care este acordată uneia sau mai multor persoane pentru a îndeplini o anumită îndatorire sau o sarcină . Alteori este d

Eseu literar

Eseu literar

Vă explicăm ce este un eseu literar și cum se face unul. În plus, părțile care o compun și un exemplu de acest tip de eseuri. Un eseu literar este o abordare subiectivă, personală și riguroasă a subiectului de tratat. Ce este un eseu literar? Un eseu literar, denumit uneori pur și simplu ese, este o disertare scurtă și proză, care analizează sau reflectă asupra unui subiect de liberă alegere și abordare a autorului. Este considerat u

hrănire

hrănire

Vă explicăm ce este alimentele și care sunt tulburările alimentare. În plus, care este regimul alimentar? Hrănirea permite creșterea și dezvoltarea normală a ființelor vii. Ce este mâncarea? Termenul de hrană se referă la ansamblul de acțiuni care permit nutriția ființelor vii cu un anumit grad de complexitate, în general a animalelor, inclusiv a oamenilor. Mâncarea nu inc

Manual de proceduri

Manual de proceduri

Vă explicăm care este un manual de procedură și care sunt obiectivele sale. Importanța sa pentru o organizație și câteva exemple. Manualul de proceduri este un document pentru uz intern într-o organizație. Ce este un manual de procedură? Un manual de proceduri este un document care oferă informații cu privire la diferitele operațiuni efectuate de o organizație, companie sau un departament specific. Este pregătit