• Thursday September 24,2020

Conștientizarea socială

Vă explicăm care este conștientizarea socială și unele caracteristici ale acestei activități mentale. În plus, ceea ce este conștiința de clasă.

Conștientizarea socială ne permite să ne raportăm în societate.
  1. Ce este conștientizarea socială?

Conștiința socială este acea etapă sau activitate mentală prin care o persoană poate deveni conștientă de statutul altor indivizi sau chiar de aceiași în cadrul unei comunități sau a unui grup.

Conștiința socială este un tip particular de conștiință. Conștientizarea este un concept psihologic, probabil unul dintre cele mai importante din această disciplină. Cu toate acestea, nu a fost exclusiv de psihologie; Filosofia a fost una dintre primele ramuri ale științei responsabile de reflectarea asupra rolului conștiinței în cunoaștere.

Conștiința poate fi înțeleasă ca acea abilitate de a raționa, în care putem interpreta stimuli și senzații externe și chiar interne (adică stări mentale). Conștiința da, adică recunoașterea pe sine ca o entitate rațională diferită de ceea ce o înconjoară, este una dintre principalele diferențe cu restul ființelor vii.

Acum, dacă conștiința este acea abilitate de a raționa, de a relaționa prin intelectul nostru cu noi înșine și lumea din jurul nostru, ce este conștiința socială? Conștiința socială este un tip particular de conștiință, este una care ne permite să interacționăm în societate, stabilind relații de empatie cu oamenii din jurul nostru. Acest tip de conștientizare este vital pentru dezvoltarea corespunzătoare a unei comunități, deoarece formează persoane mai respectuoase, virtuoase și capabile să își dezvolte tot potențialul.

Nevoia și relevanța conștientizării sociale variază, în funcție de momentul istoric și de forma guvernării. În cazul sistemelor monarhice, conștientizarea socială nu a fost neapărat un factor relevant în modul de guvernare, întrucât, oricât de mulți actori sociali au conștientizat situația lor, nu au avut cum să ajungă la putere, cu excepția revoluțiilor sau războaielor civile.

Pe de altă parte, odată cu Revoluția Franceză oamenii devin în sfârșit cetățeni . Aceasta implică o schimbare radicală a modului de viață al indivizilor, deoarece este leagănul drepturilor omului unde conștientizarea socială este stabilită cu parametri de bază care nu pot fi încălcați. Democrația este forma de guvernare care aduce conștiința socială la expresia sa maximă, fiind unul dintre pilonii acestui sistem.

Multe fenomene dictatoriale, în principal cele care au avut loc de-a lungul secolului al XX-lea, au o părtinire ideologică profundă care face din conștiința socială un instrument de control. Acest lucru se datorează în principal faptului că multe ideologii mari ale celor mai grave mișcări politice și ideologice au o mare „ conștiință socială ”.

La prima vedere, acest lucru poate contrazice cele de mai sus, dar este necesar să facem o precizare: așa cum am spus, conștientizarea socială este capacitatea de a recunoaște situația în care ne regăsim cu privire la ceilalți, dar acest lucru nu trebuie neapărat să se traduce într-o Bună atitudine față de restul. Conștientizarea socială poate fi redusă la caracterul său instrumental, interpretând contextul social pentru a lua măsuri care pot ghida comportamentul indivizilor.

Vezi și: Socializare.

  1. Conștientizarea socială sau conștiința de clasă

Pentru curentul marxist , conștiința socială este un sinonim sau cel puțin o consecință necesară a conștiinței de clasă . Pe de altă parte, conștiința de clasă este acea acțiune prin care o clasă își asumă (în acest caz, proletariatul) ca un actor al unui viitor istoric, strâns asociat cu locul pe care îl ocupă în interiorul istoriei.

Pentru marxism, istoria este istoria luptei de clasă. De-a lungul dezvoltării civilizației, cele două mari clase, asupritori și asupriți, se confruntă în mod constant unul cu celălalt, dar va fi doar atunci când proletariatul va înțelege că el însuși este cel care produce averea care dă mișcare sistemului. Muncitorul sau proletarul care nu reușește să devină conștient social (sau în acest caz conștiința de clasă) este înstrăinat în totalitate.

În acest sens, conștiința socială se manifestă sub cristalizarea condiției clasei și se exprimă în artă, filozofie, religie și multe alte expresii culturale, toate expresiile unei condiții mai mari: ideologia.

Articole Interesante

Sănătate în muncă

Sănătate în muncă

Vă explicăm care este sănătatea muncii și care sunt obiectivele sale. Ce funcții specifice are și care sunt cauzele sale. SO genera și promovează faptul că munca este sănătoasă și sigură. Ce este sănătatea muncii? Sănătatea în muncă, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), este definită ca o activitate multidisciplinară care controlează și desfășoară măsuri de prevenire pentru a avea grijă de sănătatea tuturor muncitori . Aceasta include bolile, orice tip d

administrator

administrator

Vă explicăm ce este un administrator și funcțiile unui manager de sarcini. În plus, ce este un administrator apostolic. Administratorul este responsabil de gestionarea resurselor unei entități. Ce este un administrator? Este un administrator care are sarcina de a administra sarcina . Această acțiune poate fi destinată unei companii, unui obiect sau unui set de obiecte. Administ

atelier

atelier

Vă explicăm care este un atelier, semnificația acestuia și care este obiectivul său principal. În plus, sfaturi pentru un atelier de succes. Atelierele sunt cursuri intensive pentru a dezvolta un anumit talent sau abilitate. Ce este un atelier? Termenul workshop este un împrumut englezesc care înseamnă literalmente tal taller . Cu toat

Energie geotermală

Energie geotermală

Vă explicăm care este energia geotermală și cum se obține. Avantajele și dezavantajele sale. Exemple de energie geotermală. Energia geotermală provine din apele subsolului terestru. Ce este energia geotermală? Energia geotermală este un tip de energie mai puțin regenerabilă, de origine vulcanică , adică constă în exploatarea căldurii interne a Pământului pentru a extrage apa din pământul înalt temperaturi, din care se poate extrage energia calorică sau care poate fi utilizată pentru a genera energie electrică. Pe măsură ce ne apropie

Porfiriato

Porfiriato

Vă explicăm care este porfiriato, istoricul său și caracteristicile acestei perioade. Care au fost cauzele sale, cum a fost cultura și politica sa. Porfiriato a fost sub controlul militar Jos de la Cruz Porfirio D az Mori. Ce este porfirie? Este cunoscut sub numele de porfiriato sau porfirismo unei perioade din istoria politică a Mexicului în timpul căreia națiunea a fost sub controlul feroce și autoritar al militarului Oaxacan Jos din Porfirio D az Crucea Mori (1830-1915). Această

moarte

moarte

Vă explicăm ce este moartea, ce implică acest proces în funcție de religii și semnificațiile acestui termen în diverse domenii. Cuvântul moarte a fost întotdeauna temut de toți oamenii. Ce este Moartea? Termenul de moarte înseamnă sfârșitul vieții , adică atunci când un organism sau o ființă vie încetează să mai aibă semne vitale. Cuvântul moarte a fost