• Saturday June 6,2020

Drept social

Vă explicăm care este dreptul social, caracteristicile, ramurile și exemplele sale. În plus, de ce este important și care este starea socială.

Dreptul social protejează cele mai slabe sectoare ale societății.
 1. Ce este dreptul social?

Dreptul social este ansamblul de legi, dispoziții și norme care stabilesc și diferențiază principiile și măsurile de protecție a persoanelor, grupurilor și sectoarelor societății slabe din punct de vedere economic. Acesta este cadrul legal care tratează eventualele conflicte care apar în cadrul societății și între clasele sociale care o compun.

Dreptul social, după cum sugerează și denumirea, tratează drepturile sociale, care sunt drepturi subiective recunoscute de dreptul pozitiv și care fac parte din drepturile fundamentale ale ființei umane, așa cum a fost aprobat de Pactul internațional pentru drepturile economice, Social și Cultural (ICESCR) care a intrat în vigoare la nivel internațional în 1976.

Aceste drepturi sunt recunoscute și prin Declarația universală a drepturilor omului promulgată în 1948. Ele sunt în mod obișnuit diferențiate de drepturile naturale și, prin urmare, primesc legislație separată.

Drepturile sociale se pot baza pe „contractul social” așa cum îl înțelege Rousseau (explicit sau nu într-o Constituție națională), sau derivate din declarațiile respective ale drepturilor omului. Aceștia tratează probleme legate de libertățile individuale, munca, securitatea socială și accesul la servicii de bază .

Te poate servi: Drept public

 1. Definiție în funcție de autori

Există multe definiții formale ale dreptului social. Mai jos vom enumera câteva:

 • Potrivit Trueba Urbina (1972), „Setul de principii, instituții și norme este cel care, în funcție de integrare, protejează, protejează și revendică pe cei care trăiesc din munca lor și pe cei care sunt slabi din punct de vedere economic”.
 • Potrivit lui González Díaz (1978), este vorba de „... o ordonare a societății bazată pe o integrare dinamică, teologic vizată pentru a obține cea mai mare bunăstare socială a oamenilor, a popoarelor, prin justiție socială".
 • Potrivit lui Radburch (1998), pe de altă parte, „Ideea centrală în care se inspiră dreptul social nu este ideea egalității oamenilor, ci a nivelului dintre inegalitățile care există între ei; egalitatea nu mai este punctul de plecare al dreptului, pentru a deveni obiectivul sau aspirația ordinii juridice.

Rețineți că toate definițiile formale coincid în abordarea specifică a dreptului social cu privire la soluționarea legală a problemelor sociale, precum și la construirea unei societăți juridice mai juste.

 1. Caracteristicile dreptului social

Domeniile de interes ale dreptului social au legătură cu coexistența ființelor umane în societate, adică cu rezolvarea corectă a nevoilor sociale ale ființei umane, pe baza intervenției instituțiilor. Aceasta are legătură directă cu egalitatea, echitatea, statul de drept și alte condiții care garantează continuitatea păcii sociale.

La prima vedere, aceasta ar trebui să fie una dintre ramurile fundamentale ale dreptului, într-o societate precum cea actuală, care de fiecare dată înțelege ca ceva mai important satisfacția nevoilor sociale. Cu toate acestea, este de obicei înțeles ca înțeles în cadrul legii, făcând parte din alte precepte legale (cum ar fi dreptul muncii, dreptul procedural etc.).

 1. Ramuri ale dreptului social

Dreptul social are în vedere reglementarea mișcărilor migratorii.

Dreptul social are în vedere următoarele ramuri:

 • Dreptul muncii (sau dreptul la muncă) . Cea care reglementează relația dintre angajatori și angajații care lucrează, pentru a se asigura că aceasta se produce cât mai corect și cu acordul deplin și reciproc al entităților implicate.
 • Dreptul la securitatea socială . Responsabil pentru garantarea accesului indivizilor la un model de viață decent în raport cu integritatea individuală, nediscriminarea și compensația echitabilă pentru eforturile depuse.
 • Legea migrației Se știe că schimbarea reședinței este un drept al omului și o activitate desfășurată masiv de la începutul umanității. Această ramură a dreptului social tratează legile privind imigrația și migrațiile fiecărei țări sau regiuni.
 • Drept agricol Cele care reglementează deținerea și exploatarea teritoriului național în scopuri agricole, adică pentru producția de alimente.
 1. Importanța dreptului social

Dreptul social are o importanță crucială pentru a garanta schimbarea socială, adică construcția treptată a unei societăți mai juste, fără fenomene care sărăcească viața socială a indivizilor, cum ar fi discriminarea. n, rasism, muncă abuzivă, lipsa accesului la educație etc.

Aceste concepte sunt adesea grupate sub termenul de justiție socială, iar atenția lor este indispensabilă existenței păcii sociale, adică a minimului consens al claselor sociale în cadrul unei comunități organizate. și productiv.

 1. Exemple de drept social

Lupta socială pentru drepturile femeilor datează de la începutul secolului XX.

Exemple de domenii de interes ale dreptului social sunt următoarele:

 • Lupta împotriva xenofobiei, rasismului și diferitelor forme de discriminare.
 • Vizibilitatea rolului femeilor în societățile contemporane și lupta împotriva sexismului.
 • Protecția socială a claselor muncitoare și a sectoarelor cele mai vulnerabile împotriva exploatării, marginalizării și a altor dinamici sociale toxice.
 • Apărarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului recunoscute la nivel internațional.
 1. Statut social

Termenul de „stat social” este o construcție a istoriei juridice germane, din Prusia antică și care după multe transformări încă mai supraviețuiește până în zilele noastre, deși în cadrul „statului de drept social și democratic”, adică ca mai multe sau mai puțin sinonim cu statul de drept .

Acesta din urmă înseamnă principiul egalității în fața legii, adică a egalității de șanse pentru toți, evitând teoretic excluderea, segregarea și discriminarea.

Continuați cu: Drepturi egale


Articole Interesante

accent

accent

Vă explicăm care este accentul și sensurile diferite pe care le are acest termen. În plus, câteva reguli de bază ale accentuării. Accentul poate fi scris sau nu, în funcție de regulile de accentuare. Care este accentul? Accentul, în interiorul unui cuvânt, este unul pe care îl pronunțăm mai puternic sau mai intens. Toate cuvint

știință

știință

Vă explicăm ce este știința și cunoștințele științifice, care este metoda științifică și etapele acesteia. În plus, care sunt tipurile de știință. Știința folosește ceea ce este cunoscută sub numele de metodă științifică. Ce este știința? Știința este ansamblul de cunoștințe care este organizat sistematic obținut din observație, experimentare și raționament în anumite domenii din această acumulare de cunoștințe au generat ipoteze, întrebări, scheme, legi și principii . Știința este guvernată de anumite metode

Războaie mondiale

Războaie mondiale

Vă explicăm care au fost cele două războaie mondiale, care au fost cauzele și consecințele lor. În plus, filme care le povestesc. Războaiele mondiale au fost cele mai sângeroase din istorie. Care au fost războaiele mondiale? Războaiele mondiale au fost conflictele de război care au implicat aproape toate marile puteri internaționale din acea vreme, multe dintre ele aparținând diferitelor continente. Au fost cele

maturitate

maturitate

Vă explicăm care este maturitatea conform Academiei Regale Spaniole și la ce vârstă se ajunge. În plus, care sunt trăsăturile imaturității. Maturitatea se referă la o stare de dezvoltare psihosocială a persoanei. Ce este maturitatea? Maturitatea umană, biologic vorbind, este o stare la care se ajunge când dezvoltarea fizică și sexuală este completă . Această stare es

Respirație aerobă

Respirație aerobă

Vă explicăm ce este respirația aerobă, cum se realizează și exemple. În plus, diferitele sale etape și respirația anaerobă. Respirația aerobă are loc în celulele viețuitoarelor. Ce este respirația aerobă? Este cunoscută sub numele de respirație aerobă sau respirație aerobă o serie de reacții metabolice care au loc în interiorul celulelor. a ființelor vii, prin

Reguli de coexistență

Reguli de coexistență

Vă explicăm care sunt regulile de coexistență și caracteristicile acestora. În plus, regulile în clasă, acasă și în comunitate. Normele de coexistență depind de loc și de cultură. Care sunt regulile de conviețuire? Normele de conviețuire sunt ghiduri de protocol, respect și organizare care guvernează spațiul, timpul, mărfurile și traficul între persoane Își împărtășesc un anumit loc și timp. Acestea sunt reguli de condu