• Friday October 23,2020

societate

Vă explicăm care este societatea și unele dintre componentele care o caracterizează. În plus, importanța de a trăi în societate.

Societățile umane se caracterizează printr-o complexitate mai mare în structura lor.
  1. Ce este societatea?

Termenul de societate, din latinescul „societas”, se referă la orice grupare sau grup de ființe vii care trăiesc în comunitate, atât între oameni, cât și printre unele animale. În cazul acestora din urmă, există de obicei fenomenul comun de grupare în funcție de specia din care face parte.

Pe de altă parte, poate fi identificat un factor comun ambelor societăți, dat de relația de comunicare, colaborare și interacțiune dintre membrii săi. În cazul particular al societăților formate din ființe umane, acestea se caracterizează prin faptul că au o complexitate mai mare în structura lor, pe lângă un element fundamental numit cultură.

Cultura unei societăți include normele, obiceiurile, valorile, normele etice și morale, limbajul și alte elemente care o identifică. De aceea, datorită componentei culturale, dacă anumite reguli nu sunt respectate, anumite sancțiuni vor fi date, formal sau informal . Drept urmare, trebuie spus că fiecare bărbat născut și crescut în societate suferă o influență mare din partea ei în procesul formării ei.

Vezi și: Dezvoltare umană.

  1. Importanța vieții în societate

Este esențial ca ființa umană să-și împartă viața cu alte ființe umane.

În plus, viața în societate va permite ființei umane să dezvolte factori precum comunicarea, limbajul sau viața socială care vor fi fundamentale pentru evoluția fizică și psihică corectă a subiectului.

Se poate spune atunci, că din punct de vedere psihologic și medical, este esențial ca ființa umană să împărtășească calea vieții sale cu alte ființe umane care vor colabora între ele, astfel încât să se producă în cel mai bun mod posibil de la naștere la moarte. a individului.

Punând un exemplu, trăirea în societate este necesară pentru factori cum ar fi să înceapă să umble, să vorbească, să citească și să scrie ; precum și să le poată semnifica senzațiile și percepțiile, putându-le transforma în emoții și sentimente. Un alt element foarte important pentru cei care locuiesc în el va fi prezența simbolurilor care vor fi codate și decodate într-un anumit mod în funcție de cultură, zonă etc.

În prezent, organizarea societăților are loc într-o manieră ierarhică, gestionând astfel așa-numitele clase sociale (înalte, medii și joase). Această clasificare este generată de la nivelul economic pe care individul îl are fundamental. În acest fel, sunt stabiliți parametri diferiți care variază în funcție de țară, prin care se determină atât salariile minime, cât și cele maxime care definesc apartenența la fiecare clasă.

Articole Interesante

profesor

profesor

Vă explicăm ce este pedagogia și pe ce se concentrează această știință. În plus, tipurile de pedagogie care există. Pedagogia care studiază educația și predarea. Ce este Pedagogia? Pedagogia este știința, aparținând Științelor sociale și umane, care este responsabilă pentru studiul educației. Principalul obiect d

nichel

nichel

Vă explicăm ce este nichelul, cum a fost descoperit, cum este obținut, utilizat și alte proprietăți. În plus, alergie la nichel. Nichelul este un element metalic cu numărul atomic 28. Ce este nichel? Nichelul este un element chimic chimic , situat în grupa 10 a tabelului periodic al elementelor și reprezentat de simbolul Ni . Numărul

poluare

poluare

Vă explicăm care este poluarea și care sunt tipurile de poluare care există. În plus, ce efecte are asupra planetei. Poluarea este în general produsul activității umane. Ce este poluarea? Poluarea este introducerea unui poluant , care poate fi lichid, solid sau gazos, și datorită caracteristicilor sale chimice, atunci când intră într-un mediu natural, provoacă instabilitate și dăunează funcționării ecosistemului, în acest fel, este afectat, ceea ce duce la riscuri pentru ființele vii care locuiesc în el. Tipurile de poluanți

Comerțul exterior

Comerțul exterior

Vă explicăm care este comerțul exterior și cum funcționează acest tip de comerț. În plus, diferențele sale cu comerțul internațional. Comerțul exterior este reglementat prin tratate, acorduri, reguli și convenții. Ce este comerțul exterior? Comerțul exterior este schimbul de servicii sau produse între alte două țări sau regiuni economice, astfel încât acele națiuni implicate să poată satisface nevoile pieței externe și interne. Aceste țări sau regiuni c

citoplasma

citoplasma

Vă explicăm care este citoplasma și regiunile în care este divizată. În plus, funcțiile sale diferite și modul în care este structura sa. Citoplasma ocupă zona dintre nucleul celular și membrana plasmatică. Ce este citoplasma? Se numește citoplasma interioară a celulelor (protoplasmă), care ocupă zona dintre nucleul celular și membrana plasmatică. Este o dispersie

Energia cinetică

Energia cinetică

Vă explicăm care este energia cinetică. În plus, diferența dintre energia potențială și energia cinetică și câteva exemple. Energia cinetică este energia care imprimă mișcarea pe obiect. Ce este energia cinetică? Energia cinetică este acea energie care are un corp sau un sistem datorită mișcării sale . Fizica o defineșt